VEOKs Bestyrelse
jf generalforsamlingen afholdt søndag 18. apr 2018


Kaare Rübner Jørgensen, formand
Født 1941, mag.art. i historie, forh. gymnasie- og universitetslektor. Konvertit 1959.
Medlem af VEOK siden 2002, medlem af bestyrelsen siden 2004, formand siden 2007.
Kaare Rübner Jørgensen
Peter Bangs Vej 137 3.th
2000 Frederiksberg
Tlf: 3879 1804
E-mail: ruebnerus§gmail.com - OBS! Udskift § med et @ før afsendelsen *)Gitte Mondrup, referent

Gitte Mondrup
Borremosen 17
2800 Kgs. Lyngby
Tlf: 4444 3035
E-mail: GMondrup.Veok§Live.dk - OBS! Udskift § med et @ før afsendelsen *)Paul Jørgensen, kasserer

E-mail: panijo§yahoo.com - OBS! Udskift § med et @ før afsendelsen *)Michael Sterll
Født i 1939. Mag. art. og post. doc. i videnskabshistorie. Pensioneret forskningslektor. Gift med protestant. Aktiv i boligpolitik.
Medlem af VEOK's bestyrelse fra 2002, men med afbrydelse p.g.a. arbejde i udlandet.
Michael Sterll
Kurvemagerstien 67
2300 København S
Tlf: 4278 5106
E-mail: sterllmichael§gmail.com - OBS! Udskift § med et @ før afsendelsen *)

Bankforbindelse

Andelskassen Oikos
Kløvermarksvej 4, 8200 Århus N - tlf. 8668 2333 - aarhus@oikos.dk
Nørregade 6 1., 1165 København K - tlf. 3336 2332 - kbh@oikos.dk

Reg.nummer 9860 Konto 89 2970 1179


*) Som et led i kampen mod spam har vi valgt denne beklageligvis mere besværlige angivelse af e-mailadressen, hvor det sædvanlige @ er erstattet med §, som altså før afsendelsen skal udskiftes med et @ i adressefeltet

Opdateret 15-apr-18