"I min faders hus er der mange boliger" Johs. 14.2

VEOK er en reformbevægelse inden for den katolske kirke i Danmark.
Vort udgangspunkt er de reformer, der blev vedtaget på Det andet Vatikanerkoncil i 1960'erne.
Vi ønsker, at vor kirkes ledelse bevarer og viderefører dem, således at vor kirke igen bliver katolsk i dette ords egentlige betydning: en kirke, der byder alle velkommen - uanset deres stand, formue, køn, seksualitet og etniske baggrund.
VEOK arbejder for dialog og åbenhed om fornyelser af den Romersk-Katolske kirke.

Hovedformål: Med henblik på nødvendige reformer ønsker vi en åben debat om bl.a.: