Indmeldelse


Tak for din interesse for VEOK!
Du kan nedenfor vælge mellem 2 former for tilslutning: Medlem eller Interesseret

Medlem
Medlemmer af VEOK støtter foreningens arbejde og modtager såvel formandens breve som de elektronisk distribuerede Nyhedsmails
Kontingentet andrager for 2010 DKK 100,-.
Det er en forudsætning for medlemskab, at medlemmet eller ægtefællen er katolik. Jf VEOKs vedtægter.
Uddrag af vedtægternes medlemsbetingelser:
3 Stk. 1. Medlemskab af foreningen er åbent for alle medlemmer af den katolske kirke samt deres ægtefæller.
3 Stk. 2. Alle medlemmer stiller sig i princippet bag foreningens programerklæring, men er ikke nødvendigvis enige i alle enkeltpunkter.
.
Interesseret
Interesserede formodes at støtte VEOKs programerklæring, modtager VEOKs Nyhedsmails men er ikke kontingentbetalende.


De med * markerede felter er frivillig information. Husk at klikke på "Send"-knappen til sidst!

Vælg: interesseret,    medlem
Navn:
Adresse:
Postnummer og by:
Telefonnummer:
*E-mailadresse: VEOK kommunikerer helst med e-mail, det sparer porto og tid
*Menighed:
*Eventuelle kommentarer:

Eet klik på send-data-knappen er nok. Indmeldelsen bliver videresendt. Det kan ikke ses, men du vil høre fra os i løbet af et par dage.Opdateret d. 24.9.2011