Nyheder

OBS! Dokumenterne er i PDF-format og kan kun læses, hvis Adobe Reader er installeret.
Download det gratis her: Adobe Reader


2018


15-nov-18 - Referat ekstra ordinære generalforsamling 11 november 2018

03-jun-18 - Referat ekstra indkaldt generalforsamling 3 juni 2018

15-apr-18 - Formandsberetning 2018
15-apr-18 - Pauls kommentarer til formandsberetning 2018
15-apr-18 - Referat generalforsamling 15. april 2018.doc anden udgave


2017


12-jun-17 - Veok Information nr. 6 - Kaare Rübner Jørgensen orienterer
 1. Fremtidsværksted for den katolske kirke i Danmark.
 2. Irland: antallet af katolikker er faldende.
 3. Verden: stigning i antallet af katolikker.
 4. Hvem bremsede anmeldelser af sexkrænkende præster til de civile myndighe-der?
 5. Erstatningssagerne i Australien og Irland.
 6. Kardinal Marx om sammenlægning af sogne.
 7. Ordination af egnede mænd til præstevikarer og kvindelige diakoner?
 8. Kardinal Nichols om kvindelige diakoner.
 9. Gifte præster, kvindelige præster. To læserkommentarer.
 10. Kan kirken ændre sin lære?
 11. Synspunkt: En demokratisk kirke.
26-mar-17 - Referat fra VI ER OGSÅ KIRKEN’s 14. ordinære generalforsamling

24-mar-17 - Veok Information nr. 5 - Kaare Rübner Jørgensen orienterer
 1. Pius XII, tysk nazisme og jødeudryddelserne
04-mar-17 - Veok Information nr. 4 - Kaare Rübner Jørgensen orienterer
 1. Den pavelige Kommission til Beskyttelse af Mindreårige
23-feb-17 - Veok Information nr. 3 - Kaare Rübner Jørgensen orienterer
 1. Oslo katolske bispedømme anker: Orientering fra det norske dagblad Vårt Land om den sidste udvikling i Medlemrotsagen om ulovlig statsstøtte til den katolske kirke i Norge.
10-feb-17 - Veok Information nr. 2 - Kaare Rübner Jørgensen orienterer
 1. Norge: Kirken dømt til at betale tilskud tilbage
 2. Kardinal Burke og pave Frans
 3. New York Times om forholdet mellem præsident Trump og pave Frans (på engelsk)
 4. Australien: Omfanget af sexovergreb kortlagt
 5. Artikel: Hvor længe kan jeg leve med modsætningen mellem min tro og den katolske kirke (på engelsk)
02-feb-17 - Veok Information nr. 1 - Kaare Rübner Jørgensen orienterer
 1. Skal foreningen VEOK opløses?

2016


10-dec-16 - Veok Information nr. 7 - Kaare Rübner Jørgensen orienterer
 1. Kardinal Sarah: Præster bør celebrere mod øst
 2. Vatikanet: Vatileak II-sagen
 3. Ærkebiskop Martin af Dublin og præsteseminariet Maynooth
 4. Kardinal Pell under anklage
 5. New York: kritik af kardinal Dolans indførelse af nye regler for erstatninger
 6. Vatikanet udsender retningslinier for urnebegravelser
 7. Argentina: Pave Frans åbner arkiverne
 8. Kvindelig ordination
 9. Interview med pave Frans forud for mødet i Lund (på engelsk)
27-okt-16 - Veok Information nr. 6 - Kaare Rübner Jørgensen orienterer
 1. Nye kardinaler
 2. Luis Badilla, New cardinals, Francis’ vision and intentions (Vatican Insider)
 3. Det amerikanske præsidentvalg - set med katolske øjne
 4. Opfordring til at tillade brug af prævention
 5. Pave Frans’ besøg i Lund
 6. ”Hvorfor enhed betyder noget”. Interview med den anglikanske ærkebiskop John Welby
19-feb-16 - Veok Information nr. 5 - Kaare Rübner Jørgensen orienterer
 1. Kirkens fremtid. Professor Werner G Jeanrot, Oxford
17-maj-16 - Veok Information nr. 4 - Kaare Rübner Jørgensen orienterer
 1. Domkyrkan i Lund – se den før Pave Frans!
 2. Ekskursion med formand Kaare Rübner Jørgensen som cicerone
 3. Lørdag den 18. juni 2016
11-apr-16 - Veok Information nr. 3 - Referat fra VI ER OGSÅ KIRKEN’s 13. ordinære generalforsamling

19-feb-16 - Veok Information nr. 2 - Kaare Rübner Jørgensen orienterer
 1. Vatikanet: retningslinier for håndtering af præsters misbrug af børn
 2. Vatikanet: Vatileak II-sagen
 3. Tyskland: Regensburg-drengene
 4. Tyskland: kardinal Müller under anklage
 5. Irland: Ærkebispedømmet Dublins dystre fremtid
 6. Norge: "katolikkrotet". Oversigtsartikel af Erlend Friestad
19-jan-16 - Veok Information nr. 1 - Kaare Rübner Jørgensen orienterer
 1. Ny belgisk primas
 2. Tyskland vs. Vatikanet
 3. Irland: ønske om læremæssige reformer
 4. Pave Frans: kommunion til protestanter?
 5. Østrig: sognesammenlægninger i Wien
 6. England: debat om kirkelukninger
 7. England: biskopper afviser ordination af gifte mænd
 8. Schweiz: katolicisme er den største religion
 9. Vatikanet: kardinalernes grandiose boliger
 10. Norge: endnu ingen afklaring i "katolik-roderiet"

2015


19-nov-15 - Veok Information nr. 13 - Kaare Rübner Jørgensen orienterer
 1. USA: hvad kostede sexskandalerne?
 2. Norge: biskop Müller død
 3. Irland: debat ønskes om kvindelige præster
 4. Betydningen af gifte præster
02-nov-15 - Veok Information nr. 12 - Kaare Rübner Jørgensen orienterer
 1. Præstesituationen i England
 2. Ny procedure ved annullering af ægteskaber
 3. Nye retningslinier for kommunionsmodtagelse i Newark, USA
 4. Ny katolsk arbejdsret i Tyskland
 5. Familiesynoden i Rom
 6. Åbent brev til kardinal Vincent Nichols, ærkebiskop af London
 7. Sidste nyt fra synoden
 8. Udtalelse fra We Are Church, Ireland
15-sep-15 - Veok Information nr. 11 - Debatmøde i Skt. Ansgars Kirke 10-sep-15 (video).
Tre ikke-katolikker - Mette Bock, Erik Meier Carlsen og Sørine Gotfredsen - debatterede, hvad den katolske kirke kunne gøre bedre, og hvilke værdier, den skulle holde fast på.


20-aug-15 - Veok Information nr. 10 - Kaare Rübner Jørgensen orienterer
 1. Retssagen mod Jozef Wesolowski
 2. Vatikanets nye tribunal
 3. Belgien: kardinal Léonard pålagt at betale erstatning
 4. Vatikanet/Australien: Pell under pres
 5. Irland: kardinal Brady's indrømmelser
 6. Det irske referendum
07-aug-15 - Veok Information nr. 9 - Kaare Rübner Jørgensen orienterer
 1. Norge: staten kræver 40 mill.
 2. Polen: en befolkning under forvandling
 3. Tyskland: ny katolsk arbejdsret
 4. Pave Frans' upopularitet
 5. Vatikanet-Argentina: åbnes arkiverne?
 6. Sognenedlæggelser i Holland og Østrig
 7. Gifte præster?
 8. En kirke uden præster
 9. England: nej til en kaldæisk kirke
 10. Skotland: præst dømt for injurier og bagvaskelse
22-maj-15 - Veok Information nr. 8 - Indbydelse til ekskursion til Vor Frue karmeliterklostret og Sankt Mariæ Kirke i Helsingør Søndag den 14. juni 2015

08-maj-15 - Veok Information nr. 7 - Spørgeskemaet og den kommende familiesynode

07-apr-15 - Veok Information nr. 6 - Robert Blair Kaiser døde Skærtorsdag, 84 år

28-mar-15 - Veok Information nr. 5 - Kaare Rübner Jørgensen orienterer
 1. Kvinder i kirken
 2. Kardinal Burke om det traditionelle ægteskabs betydning
 3. Bispedømmets opfordring til os om at besvare det udsendte spørgeskema om familien
 4. Situationen i Norge: "katolikkrotet"
 5. Sexskandale i Spanien
 6. Kardinal O'Brien i Skotland
22-mar-15 - Veok Information nr. 4 - Referat fra VEOKs Generalforsamling den 8. marts 2015

21-feb-15 - Veok Information nr. 3 - Kaare Rübner Jørgensen orienterer
 1. Pave Frans: katolikker er ikke kaniner
 2. Støtte til kardinal Burke
 3. En bøn for vore præster
 4. Skt. Lucius' hovedskal
 5. Den genskabte Venus
 6. Skandale i Norge
 7. Ola Tjørhom om kirken under pave Frans
08-feb-15 - Veok Information nr. 2 - Da Joseph Ratzinger sagde ja til gengiftes modtagelse af kommunion
Artikel fra Vatican Insider af den italienske journalist og Vatikankender Andrea Tornielli.

01-feb-15 - VEOK indkalder til ordinær generalforsamling.
Søndag den 8. marts 2015 kl. 14.30 i Medborgerhuset, Danasvej 30B, 1910 Frederiksberg C

27-jan-15 - Veok Information nr. 1 - Kaare Rübner Jørgensen orienterer
 1. Pave Frans' tale til kuriens kardinaler
 2. De nye kardinaler
 3. Ny ærkebiskop i Chicago
 4. Kardinal Burke's degradering
 5. Kardinal Burke: mænd i en kvindeliggjort kirke
 6. Pave Frans om kvindelige teologer: jordbær på kagen?
 7. Situationen i ærkebispedømmet Liverpool
 8. Ærkebispeskifte på vej i Belgien
 9. Franciskanerordenen nær økonomisk kollaps
 10. Tyskland: biskopper ønsker at give kommunion til gengifte
 11. Irland: Flannery-sagen fortsat
 12. Præster, der gifter sig

201412-sep-14 - Veok Information nr. 8 - To tekster af Finn Lynge.
I sit testamente har Finn Lynges bestemt, at nedenfor gengivne breve skulle tilsendes VEOK til offentliggørelse med ønsket om "God vind fremover".

29-jun-14 - Veok Information nr. 7 - Kaare Rübner Jørgensen orienterer
 1. Kardinal Maradiaga om modstanden mod pave Frans
 2. Pave Frans fortsætter oprydningen i Vatikanet
 3. Kardinal Bertones nye lejlighed i Vatikanet
 4. Pave Frans udfordres af de hjemløse
 5. Spørgeskemaet om familien: Vatikanet ønsker resultaterne holdt hemmelige
 6. Irlands tidligere præsident Mary McAleese om den kommende familiesynode
 7. Gifte præster
 8. Præstesituationen i Irland
 9. Skotland: en undersøgelse af sexmisbrug går i gang
 10. Biskop Suhrs sidste bispebolig


06-jun-14 - Veok Information nr. 6 - Ekskommunikationen af Martha Heizer, Æstrig

07-maj-14 - Veok Information nr. 5 - Kaare Rübner Jørgensen orienterer
 1. Sidste nyt: gifte præster?
 2. Spørgeskemaet om familien og dets følger
 3. Debat om gengiftes adgang til kommunion
 4. Misbrugssager
 5. Luksusbiskopper
24-apr-14 - Veok Information nr. 4 - Pressemeddelelse fra INTERNATIONAL MOVEMENT WE ARE CHURCH (IMWAC)
Kritiske kommentarer til saligkåringen af pave Johannes Paul II

30-mar-14 - Veok Information nr. 3 - Referat fra VEOKs Generalforsamling den 30. marts 2014

14-mar-14 - Veok Information nr.2 - Kaare Rübner Jørgensen orienterer
Ét år med pave Frands
 1. Artikel i The Guardian Pave Frans. Er hans revolution i det hele taget startet? Slettet af copyright-årsager
 2. Åbent brev til pave Frans: Du må møde ofrene for præsters overgreb
 3. IMWAC's pressemeddelelse
 4. Afsluttende kommentar
25-feb-14 - Veok Information nr. 1 - VEOK indkalder til ordinær generalforsamling.
Søndag den 30. marts 2014 kl. 14.30 i Medborgerhuset, Danasvej 30B, 1910 Frederiksberg C


201313-dec-13 - Veok Information nr. 16 - Kaare Rübner Jørgensen orienterer
 1. Tyskland: Præstestuderendes politiske synspunkter skal tjekkes
 2. Tyskland: Biskop Tebartz-van Elst i Limburg
 3. Tyskland: Ærkebispedømmet Münchens indtægter og formue
 4. Spanien: Kirken bør sige undskyld
 5. Danmark: Korrektion til tidligere omtale af neokatekumenerne
 6. Danmark: Nedlæggelse af VIK i Roskilde
 7. Kvindelige kardinaler?
02-nov-13 - Veok Information nr. 15 - Kaare Rübner Jørgensen orienterer
 1. Nye tekster i Dokumentation
 2. Australien: Præst ekskommunikeret af pave Frans
 3. Irland: Fr Flannery trækker sig
 4. England: Antallet af katolikker stabilt
 5. Norge: Stigende antal katolikker
 6. Polen: Flere præstestuderende
 7. Polen: Kirken siger nej til seksualundervisning
 8. Slovakiet: Biskopperne bremser
 9. Belgien: Hvad tjener præsterne?
 10. Vatikanet: Gala Berlin 1825
15-okt-13 - Veok Information nr. 14 - Tema sexskandaler - Kaare Rübner Jørgensen orienterer
 1. Skotland: Skandalerne ruller videre
 2. Dominikanske Republik: Pavens nuntius anklages for seksuelle over-greb på børn
 3. Chile: Kirken mødt med et erstatningskrav
 4. Peru: Biskop fyret af Vatikanet
 5. Italien: Kirken dømt til at betale erstatning
 6. Pave Benedikt benægter at have foretaget et "cover-up"
11-okt-13 - Bogen "Der var engang et koncil"

kan købes, pris DKK 110 + porto, ved henvendelse til formanden:
Kaare Rübner Jørgensen
Tlf: 3879 1804
E-mail: ruebnerus§gmail.com - OBS! Udskift § med et @ før afsendelsen *)

Læs Lisbeth Rütz' omtale af bogen i Katolsk Orientering her


15-aug-13 - Veok Information nr. 13 - Kaare Rübner Jørgensen orienterer
 1. Sostrup lukker
 2. Bispedømmets økonomi
 3. Stenosgadekomplekset
08-jul-13 - Veok Information nr. 12
Bogen: Der var engang et koncil - Erindringsglimt og betragtninger over Det andet Vatikankoncil og tiden derefter er færdig

19-jun-13 - Veok Information nr. 11 - Kaare Rübner Jørgensen orienterer
 1. Østrig: folkeafstemning om konkordatet
 2. Polen i chok
 3. Spanien: regeringen styrker religionsundervisningen
 4. Tjekkiet: kirke og stat
 5. Skotland: strid om præsters misbrug af børn
 6. Irland: kirkelig uenighed om holdningen til aborttilhængere
 7. Tyskland: diskussion om kvindelige diakoner
 8. Forholdene i Vatikanet
 9. Irland: Father Tony Flannery
24-maj-13 - Veok Information nr. 10 - Fælles nadver - Kommentar af Jean-Pierre Duclos

30-apr-13 - Veok Information nr. 9 - Kaare Rübner Jørgensen orienterer
 1. Pave Frans opretter et nyt paveligt råd
 2. Pave Frans helgenkårer 58 spanske præster
 3. De amerikanske ordenssøstre
 4. Pave Frans beskærer de kurieansattes løn
 5. England: Lærere på katolske skoler skal leve efter kirkens moral-forskrifter
 6. England: Katolske parlamentsmedlemmer støtter homoseksuelle ægteskaber
 7. Skal biskopper anmelde en pædofil præst til politiet?
 8. Opus Dei taber retssag
 9. Retssag undervejs mod pave Benedikt og Vatikanet
19-apr-13 - Veok Information nr. 8 - Kaare Rübner Jørgensen orienterer om valget af Pave Frans
 1. Hvorfor Bergoglio?
 2. Reaktioner på valget
 3. Kardinal Bergoglio’s tale på prækonklavet
 4. Bergoglio og diktaturet i Argentina
19-mar-13 - Veok Information nr. 7 - Referat fra VEOKs Generalforsamling den 20. marts 2013

15-mar-13 - Veok Information nr. 6 - Pave Frans vil tale mere til hjertet end til hjernen
Interview med Kaare Rübner Jørgensen i www.kristendom.dk

08-mar-13 - Veok Information nr. 5 - Kaare Rübner Jørgensen orienterer
 1. Hans Küng: Om det kommende pavevalg
 2. Andrew Brown: Den kommende paves tre store udfordringer
 3. IMWAC og det kommende pavevalg
27-feb-13 - Veok Information nr. 4 - Kaare Rübner Jørgensen orienterer
 1. Bent Raiths død
 2. Pave Benedikt XVI's afgang
 3. Hvad sker der inden et pavevalg
 4. Hvordan foregår et pavevalg
 5. Hvem bliver den næste pave?
06-feb-13 - Veok Information nr. 3 - VEOK indkalder til ordinær generalforsamling.
Søndag den 10. marts 2013 kl. 14 - Medborgerhuset, Danasvej 30B, 1910 Frederiksberg C.

28-jan-13 - Veok Information nr. 2 - Kaare Rübner Jørgensen orienterer
 1. En forklaring
 2. Hellig uro
 3. England: Messer for homoseksuelle ophører
 4. Frankrig: regeringen på konfliktkurs med kirken
 5. Endnu en abbed opfordrer til nye procedurer ved bispeudnævnelser
 6. Tyskland: "Vi må tænke mere over kvindelig ordination," siger kardinal Marx
 7. Tyskland: katolske hospitaler vil ikke behandle voldtægtsofre
 8. Tyskland: kirken afbryder samarbejdet om en misbrugsundersøgelse
 9. Vatikanet: paven forfremmer sin sekretær
05-jan-13 - Veok Information nr. 1 - Kaare Rübner Jørgensen orienterer
 1. Hvem ejer Opus Dei?
 2. Strid i Tåstrup menighed
 3. Nordvanggård lukker
 4. Østrig: kold krig mellem Præsteinitiativet og Vatikanet
 5. USA: Endnu en præst fyret
 6. Internatonal støtte til p. Bourgeois
 7. Paul VI saligkåres
 8. Butleren benådes

2012


15-dec-12 - Veok Information nr. 27 - Kaare Rübner Jørgensen orienterer
 1. Rom: Statue af Johannes Paul II
 2. Vatikanet: "Nye" regler for påklædning
 3. Vatikanet: Hvad koster det at blive kardinal
 4. Italien: Oprettelse af en exorcisme-hotline
 5. USA: Økumenisk sogn og messe truet
 6. USA: Universitet trækker ansættelse tilbage
 7. USA: Vatikanet smider Father Bourgeois på porten
 8. USA: Dokumentarfilmen: "Mea maxima culpa
 9. Chile: Biskop trådt tilbage pga. seksuelt misbrug af en dreng
 10. England: Ansvaret for sexovergreb
 11. Schweiz: To reformudtalelser
28-nov-12 - Veok Information nr. 26 - Kaare Rübner Jørgensen orienterer
 1. En katolsk reaktion på det amerikanske valg
 2. Mary McAleese og kardinal Law
 3. Kardinal Danneels om konciliet
 4. England: præsteinitiativet: "A Call to Action"
 5. Interview med kardinal Schönborn
 6. Bispesynoden i Rom
 7. Leder i The Tablet: Lyt til lægfolket
 8. Malta: Louise Vella's beretning om pædofile præster
14-nov-12 - Veok Information nr. 25 - Kaare Rübner Jørgensen orienterer
 1. Interviewet med kardinal Martini: en rettelse
 2. Danmark: advokat Kjeldsens rapport
 3. Norden: stigende antal præstestuderende
 4. USA: antallet af troende
 5. USA: præsidentvalget set med katolske øjne
 6. Australien: omfattende seksuelt misbrug af børn og unge
 7. Vatikanet: Mgr. Scicluna forflyttes
 8. Frankrig: et sekulært samfund
 9. Østrig: sammenlægning af sogne
 10. Belgien: sammenlægning af sogne
 11. Tyskland: kardinal Marx kritiserer regeringen
 12. Tyskland: strid mellem biskopper og Vatikanet
 13. Norden: biskopperne ønskede kommunion til gengifte
06-nov-12 - Veok Information nr. 24 - Kardinal Martini's åndelige testamente
Kort før sin død lod kardinal Carlo Maria Martini sig interviewe af sin medbroder pater Georg Sporschill S.J. og sin nære bekendt Federica Radice Fossati Confalonieri. Interviewet kan ses som hans åndelige testemente. Offentliggjort i ”Corriere della Sera” den 1. september 2012.

08-okt-12 - Veok Information nr. 23 - Kaare Rübner Jørgensen orienterer
 1. Vatikanet: paven tager en gengift til kommunion
 2. Tyskland: debat om gengifte
 3. Tyskland: kirkeskat og medlemskab
 4. England: begravelse uden præst
 5. Irland: få nye præstestuderende
 6. Irland: ny rapport om overgreb
 7. Italien: strid om de nye messetekster
 8. USA: biskop dømt for forsømmelighed
 9. USA: Vatikanet tvinger en biskop til at genåbne en kirke
 10. USA: biskop sælger sin bispebolig
 11. USA: fald i elevtallet i katolske skoler
 12. USA: Præsidentvalget
30-sep-12 - Veok Information nr. 22 - Kaare Rübner Jørgensen orienterer
Vatikanet: retssagen mod butleren begynder

09-sep-12 - Veok Information nr. 21 - Kaare Rübner Jørgensen orienterer
 1. Rio +20
 2. David Cameron udfordrer Vatikanet
 3. Microsoft udfordrer Vatikanet
 4. Kirkelige reaktioner
 5. Når en teenagegraviditet bliver en dødsdom
 6. Nogle betragtninger
25-aug-12 - Veok Information nr. 20 - Kaare Rübner Jørgensen orienterer
 1. Pavens butler
 2. Slovakiet: ærkebiskop fyret
 3. Polen: biskopper afviser ny europæisk konvention
 4. Polen: Polonia semper fidelis?
 5. Argentina: kirkens aktive medvirken i den beskidte krig
 6. To korrektioner til Infomail 19
13-aug-12 - Veok Information nr. 19 - Kaare Rübner Jørgensen orienterer
 1. Beredskabsplaner
 2. Vatikanets økonomi
 3. Spanien: kan kirken beskattes?
 4. USA: kardinals højre hånd idømt fængsel
 5. USA: katolske skolelærere afkræves en troskabsed
 6. Storbritannien: de katolske skoler under lup
 7. Storbritannien: jesuitter bliver mødt med et erstatningskrav
 8. Tyskland: bemærkelsesværdig udtalelse om gengifte og homoseksuelle
24-jul-12 - Veok Information nr. 18 - Kaare Rübner Jørgensen orienterer
 1. Pavens opmuntring til de gengifte: jeres lidelse er en gave
 2. Tyskland: Katholikentag i Mannheim
 3. Nyt om det østrigske Præsteinitiativ (PI)
 4. Tyskland: Præsteoprør i Freiburg
 5. Nyt om præsteoprøret i Irland
 6. Begyndende præsteoprør i Storbritannien
 7. Situationen i Brasilien
 8. Vatikanets svar på præstemanglen
26-jun-12 - Veok Information nr. 17 - Kaare Rübner Jørgensen orienterer
 1. USA: landsdækkende støtte til søstrene
 2. USA: de amerikanske pigespejdere
 3. USA: biskopper anlægger sag mod præsident Obama
 4. Italien: Erklæring fra Vi er Kirken om den kommende beredskabsplan
 5. Beredskabsplaner
 6. Begrebet "reception"
14-jun-12 - Veok Information nr. 16 - Kaare Rübner Jørgensen orienterer
 1. Vatikanet afviser at tale med Præste-Initiativet
 2. Østrig: præst vs menighed
 3. Schweiz: en kirke med færre præster
 4. Polen: fald i antallet af præstestuderende og af novicer
 5. Belgien: kardinal Danneels kendte til misbrug
 6. England: kirken bør undersøges
 7. Irland: ny lov fremlægges
 8. Caritas
 9. Kardinal Koch anklager Küng
 10. Ulydighed - en personlig kommentar
30-maj-12 - Veok Information nr. 15 - Kaare Rübner Jørgensen orienterer om Vatikanet
 1. Pavens butler arresteret
 2. Chefen for Vatikanets bank fyret
22-maj-12 - Veok Information nr. 14 - Kaare Rübner Jørgensen orienterer om Irland.
 1. Den pavelige visitation
 2. Irland: de "oprørske" præster
 3. Presset på kardinal Seán Brady stiger
 4. Katolikker kræver demokrati i kirken
 5. Irland - et katolsk land med moderne værdier
11-maj-12 - Veok Information nr. 13 - Kaare Rübner Jørgensen orienterer.
 1. Benedikt XVI for Haag Domstolen?
 2. De amerikanske biskopper går til modangreb på SNAP
 3. Benedikt kritiserer liberale præster
 4. Belgisk biskop om gifte og kvindelige præster
 5. USA: ordenssøstre under lup
 6. USA: katolikker forlader kirken
 7. The Tablet: lyt til folket
20-apr-12 - Veok Information nr. 12 - Kaare Rübner Jørgensen orienterer.
 1. Danmark: Jesu Hjerte Kirke
 2. Tyskland: børnehaveleder fyret på grund af skilsmisse
 3. Australien: Benedikt XVI fyrer en biskop
 4. Kvindelige kardinaler?
 5. Polen: bekymring om polske emigranters tro
 6. Polen: kirken går til modangreb mod sekulære grupper
 7. Storbritannien: kristne forfølges?
 8. Stigende diskrimination af kristne
07-apr-12 - Veok Information nr. 11 - Kaare Rübner Jørgensen orienterer.
 1. Italien: Vatikanet skal betale skat
 2. Vatikanet: Paven advarer mod en ikke-religiøs tolkning af livet
 3. Vatikanet: Paven udtaler, at ikke er nogen fremtid er uden børn
 4. Polen: Fortiede sexskandaler
 5. Portugal: Ny kardinal taler om kvindens sande opgave
 6. Spanien: Biskop giver sig selv en lønnedgang
 7. Østrig: Kirken må tage imod de gengifte
 8. Østrig: Ændring af begravelsesreglerne
 9. Tjekkiet: Nye bestemmelser vedrørende stat og kirke
25-mar-12 - Veok Information nr. 10 - Generalforsamlings-referat
Referat fra VI ER OGSÅ KIRKEN's 10.(NB: ikke 9.) ordinære generalforsamling søndag den 25. marts 2012

19-mar-12 - Veok Information nr. 9 - Biskop Hans in memoriam
Foreningen VEOK's nekrolog over biskop Hans L. Martensen ved hans død den 13. marts 2012

14-mar-12 - Veok Information nr. 8 - "Giv vor kirke et perspektiv"
Hans Küngs åbne brev til verdens biskopper, april 2010

28-feb-12 - Veok Information nr. 7 - Kaare Rübner Jørgensen orienterer.
 1. De nye kardinaler
 2. Kardinal Dolan
 3. Østrig: Biskopper kaldt til Rom
 4. Østrig: Tvungen kirkeskat for alle?
 5. Polen: Begyndende oprør mod kirke
 6. De nye kardinaler: Allersidste nyt
23-feb-12 - Veok Information nr. 6 - VEOK indkalder til ordinær generalforsamling.
Søndag den 25. marts 2012 kl. 14.30 - Medborgerhuset, Danasvej 30B, 1910 Frederiksberg C.

15-feb-12 - Veok Information nr. 5 - En ny tid for kirken er ved at bryde frem
Ved en sammenkomst 16. januar fremkom ærkebiskoppen af Wien, kardinal Schönborn, med nogle opsigtsvækkende udtalelser.

08-feb-12 - Veok Information nr. 4 - Udlandsnyheder Del 2 af 2
Holland - Belgien - Tyskland - Østrig - Polen - Italien - Spanien - Mexico - USA - Australien

01-feb-12 - Veok Information nr. 3 - Udlandsnyheder Del 1 af 2
Vatikanet - England - Irland

27-jan-12 - Veok Information nr. 2 - A Catholic Bill of Rights and Responsibilitirs
Katolsk menneskerettighedskonvention vedtaget af American Catholic Council.

17-jan-12 - Veok Information nr. 1 - Fornyelsens fakkel
Professor Hermann Härings foredrag på en møde for hollandske præster, der er uden embede.


2011


16-dec-11 - Nyhedsmail nr.128 - Den kirkelige domstol - Nogle bemærkninger til kirkens administration af ægteskabsreglerne.
Kaare Rübner Jørgensen kommenterer med udgangspunkt i en konkret sag det urimeligt langsomme sagsforløb i domstolens behandling af ægteskabssager.

23-nov-11 - Nyhedsmail nr.127 - Lad fagligheden få det sidste ord.
En debat om abort og p-piller. Supplement til efterårets debat om abort og p-piller i "Katolsk Orientering".

15-nov-11 - Nyhedsmail nr.126 - En usmagelig hetz mod pave Benedikt
Kaare Rübner Jørgensen kommenterer en artikel fra den nordirske tabloid avis Belfast Telegraph fra den 21. december 2010.

09-nov-11 - Nyhedsmail nr.125 - Det tvungne cølibat & Fremtrædende katolikker i Østrig trues af ekskommunikation
 1. Det tvungne cølibat.
  Anton Englert argumenterer for en teologisk uproblematisk lempelse i den romerske administration, således at pligtcølibatet ophæves
 2. Fremtrædende katolikker i Østrig trues af ekskommunikation.
  Martha Heizer fortæller, hvad der foregår i vor kirke i Østrig efter at menigheder pga præstemangelen har taget messefejringen i egen hånd.
25-sep-11 - Nyhedsmail nr.124 - Østrig - Tyskland - Irland - Spanien
 1. Østrig: Er et kirkeskisma på vej?
 2. Tyskland: Kommunion til gengifte?
 3. Tyskland: Pavens besøg
 4. Irsk biskop: Ja til gifte præster
 5. Mere om Verdensungdomsdagen i Madrid
21-sep-11 - Formanden har ordet
Kaare Rübner Jørgensen skriver: Om Vatikanets svar på de irske anklager

13-sep-11 - Nyhedsmail nr.123 - Er paven en forbryder?
SNAP (Survivors Network of those Abused by Priests) og flere andre menneskerettighedsorganisationer har bedt Den internationale Forbryderdomstol i Haag om at rejse sigtelse mod pave Benedikt og tre andre højtstående medlemmer af Kurien for forbrydelser mod menneskeheden.

02-sep-11 - Formanden har ordet
Kaare Rübner Jørgensen skriver om:
 1. Østrig: Kardinal Schönborns reaktion
 2. Irland: Den hellige Stol og Vatikanet under pres
 3. Irland: Flere bispedømmer trues af konkurs
 4. Irland: Angreb på skriftemålets segl
 5. USA: Vatikanet frigiver dokumenter om sexmisbrug
24-aug-11 - Formanden har ordet
Kaare Rübner Jørgensen skriver om: Nyt fra England og Tyskland 16-aug-11 - Formanden har ordet
Kaare Rübner Jørgensen skriver om: 06-aug-11 - Nyhedsmail nr.122 - Irland på kollisionskurs med Vatikanet
Den irske premierminister Enda Kennys tale til parlamentet den 19-jul-11 oversat og kommenteret af Kaare Rübner Jørgensen.

24-jul-11 - Nyhedsmail nr.121 - Østrigske præster opfordrer til ulydighed
”Roms afvisning at gennemføre de reformer, som der længe har været behov for, og vore biskoppers inaktivitet giver os ikke kun ret, men tvinger os til at følge vor samvittighed og at gøre os selv uafhængige,” hedder det i appellen.

11-jul-11 - Nyhedsmail nr.120 - En bemærkelsesværdig udtalelse om kvindelige præster
Kaare Rübner Jørgensen refererer og kommenterer udtalelse af den portugisiske kirkes primas, den 75-årige kardinal José de Cruz Policarpo, der samtidig er patriark af Lissabon.

17-jun-11 - Nyhedsmail nr.119 - Caritas krisen
Kommentar i The Tablet

02-jun-11 - Nyhedsmail nr.118 - Hvorhen bevæger kirken sig?
Hvem er kirken? I gamle dage var kirken lig paven og hans kardinaler og på lokalt plan lig biskopperne, præsterne og de ordensgejstlige.
Kaare Rübner Jørgensen kommenterer en leder fra The Tablet.

30-apr-11 - Nyhedsmail nr.117 - Martyren San Oscar Romero's kanonisering
International økumenisk appel til 1 maj 2011

15-apr-11 - Nyhedsmail nr.116 - Ingen præster eller også gifte præster?
Jean-Pierre Duclos skriver om præstevielse i Mexico af 300 gifte mænd

27-mar-11 - Referat fra VEOK's 9. (NB! ikke 8.) ordinære generalforsamling den 27-mar-11

25-mar-11 - Nyhedsmail nr.115 - Sex og magt i kirken. Forsvar for at præstevie gifte mænd
Jean-Pierre Duclos skriver om 1. Kirken og sexualiteten 2. Krisen og magtforholdene i Kirken 3. Om at præstevie gifte mænd.

14-mar-11 - Nyhedsmail nr.114 - Overvejelser om forhold og holdninger i Den katolske Kirke, som før eller siden må og skal ændres.
Carly Majholm analyserer og kommenterer kirkens A. Struktur, B. Teologi og C. Liturgi.

01-mar-11 - Nyhedsmail nr.113 - Kommentar til artiklen "Regnskabets time" i Katolsk Magasin.
Kaare Rübner Jørgensen kommenterer Torben Riis's artilkel i Katolsk Magasin: ”Regnskabets time. Et blik på den internationale misbrugskrise i Den katolske Kirke”

23-feb-11 - Nyhedsmail nr.112 - VEOK indkalder til ordinær generalforsamling.
Søndag den 27. marts 2011 kl. 15.00 - Medborgerhuset Danasvej, Danasvej 8B, 1910 Frederiksberg C.

18-feb-11 - Kaare Rübner Jørgensen informerer.
Det mente paven i 1970 om præstecølibatet
Man har et standpunkt, indtil man tager et nyt … Klik her for at læse dolumentet på tysk

17-feb-11 - Kaare Rübner Jørgensen informerer.
Vanærende for min stand.
Af Monsignor Harry J. Byrne J.C.D., pensioneret præst, tidligere kansler i ærkebispedømmet New York.

13-feb-11 - Nyhedsmail nr.111 - Støt de tyske teologers memorandum "Kirke 2011. Et nødvendigt opbrud"
Gå ind på hjemmesiden: www.kirchenaufbruch-jetzt.de og giv støtte til de 6 krav.

07-feb-11 - Nyhedsmail nr.110 - "Kirke 2011. Et nødvendigt opbrud"
143 tyske, katolske teologiprofessorer offentliggør memorandum om nødvendigheden af reformer nu.

27-jan-11 - Nyhedsmail nr.109 - Ærkebiskop Leónard i Belgien. Ærkebispedømmet Milwaukee's konkurs
Kaare Rübner Jørgensens kommenterer de to aktuelle sager.

09-jan-11 - Nyhedsmail nr.108 - B16 og kondomerne. Abortstriden i Arizona
Kaare Rübner Jørgensens kommenterer de to aktuelle sager.


2010


17-dec-10 - Nyhedsmail nr.107 - WikiLeaks om paven og Vatikanet
Kaare Rübner Jørgensen orienter om Wikileak-dokumenterne med relation til Vatikanet.
Links til kommentarer i 'The Guardian' og 'Irish Times'

08-dec-10 - Nyhedsmail nr.106 - Nyt fra biskoppen vedrørende pastor Sahner

21-nov-10 - Nyhedsmail nr.105 - Kirke i krise
Kaare Rübner Jørgensens uforkortede manuskript til læserbrevet i Kristeligt Dagblad 20-nov-2010..

09-nov-10 - Formanden har ordet.
Kaare Rübner Jørgensen kommenterer de bebudede sognesammenlægninger
1. De danske sogne
2. Antallet af præster m.v.
3. Sammenlægning af sogne
4. De fire sognekirker i København
5. Skt Ansgar som sognekirke for de fire menigheder?
6. Messer i de nedlagte sognekirker
7. Præsterne
8. Skellet med gejstlig og læg
9. Et alternativ?
10.Et andet alternativ: basismenigheder
Afslutning

3-nov-10 - Nyhedsmail nr.104 - Pavens besøg i Storbritannien.
Kaare Rübner Jørgensen opholdt sig i England under pavebesøget og skriver om sin oplevelse af begivenheden set fra England

17-okt-10 - Nyhedsmail nr.103 - Kirke og stat.
Det amerikanske midtvejsvalg står for døren, og mange katolske politikere søger enten nyvalg eller genvalg. Dette bringer på ny spørgsmålet om forholdet mellem kirke og stat på bane. Men at det ikke kun er i USA, spørgsmålet er aktuelt, viser pave Benedikt XVI's taler under sit nylige besøg i Storbritannien. Her er en artikel om emnet, trykt i det amerikanske magasin National Catholic Reporter (noget forkortet), efterfulgt af en redaktionel kommentar.

01-sep-10 - Nyhedsmail nr.102 - Pave Benedikts besøg i Storbritannien 16. - 19. september 2010.
Peter Stanford kommenterer.

14-aug-10 - Nyhedsmail nr.101 - Paven har afvist at lade to irske hjælpebiskopper træde tilbage.
Her er Mary Raftery's analyse af motiverne bag Vatikanets afvisning.

09-aug-10 - Nyhedsmail nr.100 - Forbrydelser i katolsk optik
Kaare Rübner Jørgensen kommenterer Kristeligt Dagblads artikel 17-jul-10: Vatikanet ligestiller ordination af kvinder med misbrug af børn.

07-jun-10 - Nyhedsmail nr.99 - Den næstbedste undersøgelse
Kaare Rübner Jørgensen kommenterer kommissoriet for advokatundersøgelsen af overgrebene inden for den katolske kirke.

03-jun-10 - Nyhedsmail nr.98 - Biskop tav om dødsfald og mishandling
Udsendelse i DR Program 1 om tildragelserne i Maria Hjerte Kloster på Djursland.

01-jun-10 - Nyhedsmail nr.97 - Biskoppens hemmelige og ikke-hemmelige arkiver samt yderligere nogle kommentarer til Erling Tiedemann
Da biskoppens hemmelige arkiv har spillet en rolle i den offentlige debat, synes jeg, at VEOK’s medlemmer skulle vide, hvad der egentligt står om dette og andre arkiver i kanonisk ret, skriver Kaare Rübner Jørgensen.

31-maj-10 - Nyhedsmail nr.96 - Erling Tiedemanns svar til Ellen Margrethe Riese
Jf Nyhedsmail 94 den 20-maj-10

27-maj-10 - Nyhedsmail nr.95 - Præsten, som kirken elsker at hade
Tom Doyle kunne have været biskop i dag. Han var præst og kirkejurist og på vej opad, men i den centrale konflikt i den moderne katolske kirke stillede han sig på den forkerte side - ofrenes. »Jeg troede, at vi skulle hjælpe ofrene, ikke forbryderne, « siger han. I dag er han persona non grata i kirken.

20-maj-10 - Nyhedsmail nr.94 - Åbent brev til Erling Tiedemann
Ellen Riese komplimenterer blandt andet adressaten for hans evne til på behændigste vis at navigere uden om det prekære stof, fokusere på en detalje i modpartens argumentation og derefter twiste den en smule.

16-maj-10 - Nyhedsmail nr.93 - Guds folk og ’selve kirken’
Susanne Wogensen kommenterer pavens udtalelse om, at lægfolket skal betragtes som virkelige medansvarlige for selve kirken og dens handlinger.

02-maj-10 - Nyhedsmail nr.92 - Cølibatets pris: Mod en ny reformation
Brian McGuire redegør for omstændighederne omkring cølibatets indførelse og vurderer konsekvenserne - både de indtrufne og de fremtidige.

27-apr-10 - Nyhedsmail nr.91 - Katolikker udmelder sig af kirken
VEOK opfordrer ikke vore medlemmer eller andre katolikker til at melde sig ud af kirken. Dette brev viser imdlertid at de katolikker, der nu melder sig ud af kirken, ikke nødvendigvis er katolikker uden egentlig tro og kontakt med kirken.

24-apr-10 - Nyhedsmail nr.90 - Pressemeddelse fra IMWAC
"Efter Benedikt XVI's 5. jubilæum i pavestolen, er det nu på tide at igangsætte de udskudte reformer"
IMWAC - International Movement We Are Church - opfordrer alle troende katolikker til at støtte Hans Küng's åbne brev af 16.april 2010 til alle romersk-katolske biskopper

18-apr-10 - Referat fra VEOK's 8. (NB! Ikke 7.) ordinære generalforsamling den 18-apr-10

16-apr-10 - Åbent brev fra Hans Küng til alle biskopper
Professor Hans Küng opfordrer alle katolske biskopper til at arbejde for gennemførelse af de reformer, der blev vedtaget af Andet Vatikanerkoncil.

15-apr-10 - Nyhedsmail nr.89 - Indlæg fra medlemmer af VEOK
1. "Behov for grundig forårsrengøring i Vatikanet" skriver Lennart Skov-Hansen
2. "Eftertanker ved en brandtomt" skriver Hans Riese


06-apr-10 - Nyhedsmail nr.88 - Den katolske tragedie
Pave Benedikt og stort set alle hans biskopper kan ikke se at det er hele den klerikale kultur der bør ændres, hvis vi skal have genskabt tilliden, skriver Kaare Rübner Jørgensen.

02-apr-10 - Nyhedsmail nr.87 - Pavens rolle i overgrebssagerne
1. En hetz mod paven? af Kaare Rübner Jørgensen
2. Ratzinger's Responsibility af Hans Küng

29-mar-10 - Nyhedsmail nr.86 - "Den katolske Kirke vil undersøge overgrebssager til bunds" og "Til katolikkerne i bispedømmet København"
Hans Riese og Kaare Rübner Jørgensen kommenterer pressemeddelelsen henholdsvis hyrdebrevet fra bispedømmet

23-mar-10 - Nyhedsmail nr.85 - Tid til katolsk selvransagelse
Den katolske biskop i Danmark virker totalt uvidende om, hvad der rører sig blandt lægfolket,
skriver Hans Riese i Kristeligt Dagblad 18-mar-10

16-mar-10 - Nyhedsmail nr.84 - Indkaldelse til generalforsamling
Ordinær generalforsamling søndag den 18. april 2010 kl. 15.00 i Flintholm Sogn Menighedssal

15-mar-10 - Formanden har ordet
Kaare Rübner Jørgensen orienterer og kommenterer
1. Pastoralrådsmøder
2. "Den katolske kirke har brug for din mening"
3. Kirkeskat
4. Sexskandalerne i Tyskland
5. Irland
6. Cølibatet

12-feb-10 - Formanden har ordet
Kaare Rübner Jørgensen orienterer og kommenterer
1. Svar til biskoppen
2. Den tridentinske messe
3. Sognesammenlægninger i København?
4. Pastoralrådsmøder
5. Nye sexskandaler
6. Paven på kollisionskurs med England

02-feb-10 - Nyhedsmail nr.82 - Skudt over målet
Biskop Czeslaw Kozons replik til Kaare Rübner Jørgensens indlæg 'Tilbage til latinsk messe - Katolsk knæfald for den sorte reaktion'.
Jf Nyhedsmail nr. 80

24-jan-10 - Nyhedsmail nr.81 - Professor dr. Edward Schillebeeckx OP In Memoriam
Nekrolog ved professor dr. Hermann Häring

21-jan-10 - Nyhedsmail nr.80 - Tilbage til latinsk messe - Katolsk knæfald for den sorte reaktion
Kaare Rübner Jørgensen kommenter den pontifikale messe efter ekstraordinær ritus i Sankt Ansgar Kirke den 10-jan-10

11-jan-10 - Formanden har ordet
Kaare Rübner Jørgensen ser tilbage på begivenhederne i den katolske kirke i 2009.


2009


28-nov-09 - Nyhedsmail nr.79 - Synoden på Nyborg Strand 40 år efter
Erling Tiedemann fortæller om begivenheden og sætter den ind i en nutidig sammenhæng.
Klik her for at se Synodens vedtagelser (Katolsk Forum, 1969, nr. 17)

13-nov-09 - Nyhedsmail nr.78 - Vatikanets ”generøse” tilbud
Kaare Rübner Jørgensen, formand for VEOK, kommenterer Pavens tilbud til utilfredse anglikanere.

1-nov-09 - Nyhedsmail nr.77 - Arme søstre
Kaare Rübner Jørgensen, formand for VEOK, skriver om Vatikanets undersøgelse af de amerikanske ordenskommuniteters ”spiritualitet og praksis, mission og ledelse og deres økonomi".

11-okt-09 - Nyhedsmail nr.76 - Petition Vaticanum II - Replik til Troslærekongregationen
I foråret støttede IMWAC - International Movement We Are Church underskriftsindsamlingen 'Petition Vaticanun II' med krav om at det 2. Vatikanerkoncils dekreter bliver gennemført. Her er udtalelse som svar på Troslærekongregationen besvarelse af henvendelsen.

03-okt-09 - Nyhedsmail nr.75 - Kirken mangler mod til at reformere sig selv
Kardinal Carlo Maria Martini mener, den katolske kirke må fornye sig selv
En ny interviewbog har rystet den katolske verden
27-sep-09 - Nyhedsmail nr.74 - Hold fortsat den romersk-katolske kirke på den kurs, Det andet Vatikankoncil udstak.
Pressemeddelelse fra vor tyske søsterorganisation ”Wir sind Kirche” i anledning af Tysklands katolske biskoppers halvårlige generalforsamling i Fulda senere på året. 19-sep-09 - Nyhedsmail nr.73 - Pastor Georg Uttenthal Nibler afgået ved døden
Mindeord i Kristeligt Dagblad og Berlingske Tidende 10-sep-09 - Formanden har ordet
Kaare Rübner Jørgensen orienterer om Det katolske sexberedskab.
I sommeren 2009 har bispedømmet offentliggjort en Beredskabsplan for håndtering af pædofilisager. 2-sep-09 - Nyhedsmail nr.72 - Stille oprør i den katolske kirke
Et oprør ulmer rundt omkring i den katolske kirke, hvor mange katolikker er trætte af kirkens konservatisme og mangel på reform.
Verden bevæger sig, selvom Vatikanet står bomstille.
Kronik i Kristeligt Dagblad 02. sep 2009 af Ole Olesen, konsulent og cand.polit.
Rettelse: Wiens biskop er Christoph Schönborn. Den i artiklen omtalte Arnold Krätzl var 'Weihbischof' (hjælpebiskop) indtil han trådte tilbage.

01-sep-09 - Formanden har ordet
Kaare Rübner Jørgensen orienterer: Biskop Martino trækker sig tilbage efter pres fra lægfolket. Han er yderst konservativ og er kendt i USA som en af de mest rigide hard-linere blandt de amerikanske biskopper 22-jun-09 - Nyhedsmail nr.71 - Berufsverbot
1. Afgørelse om biskoppers ret til at udelukke aktivister med tilknytning til Wir sind Kirche fra kirkelige råd.
2. VEOKs bestyrelses udtalelse i den anledning.

24-maj-09 - Nyhedsmail nr.70 - Misbruget i Irland kræver beslutsom aktion.
Kommentar af Thomas Doyle i National Catholic Reporter
The reality of the systemic abuse in church institutions reveals a deep disdain for the very people the church has pledged to serve.
There is something radically wrong with the institutional Catholic Church.
This is painfully obvious. Moreover, the church cannot and will not fix itself.

14-maj-09 - Nyhedsmail nr.69 - Katolsk modkultur. Ny seksualetik ønskes
Formanden for VEOK, Kaare Rübner Jørgensen, omtaler de nordiske biskoppers hyrdebrev om prævention og sex før ægteskabet og påpeger, at den katolske seksualmoral er udtryk for en modkultur.
Torben Riis, tidligere reaktør for Katolsk Orientering, svarer at kirken holder et kristent ideal op for vor tids mennesker, som insisterer på sammenhængen mellem seksualitet og sand kærlighed.
Afslutningsvis foreslår Torben Riis en mulig forklaring på Kaare Rübner Jørgensens kritiske holdning overfor kirkens ledelse.
Svar fra Kaare Rübner Jørgensen til Torben Riis.bragt i Kristeligt Dagblad den 25-maj-09, altså efter udsendelsen af Nyhedsmailen.

06-maj-09 - Nyhedsmail nr.68 - Carly Majholm: Den katolske Kirke har behov for strukturændringer.
Mange troende har de seneste år forladt kirken, fordi kirken siger ét og gør noget andet. De har svært ved at se ’det glade budskab’ i kirkens forkyndelse. De troende, der er tilbage i menighederne, må indstille sig på, at globaliseringen nok skal sørge for, at problemerne fortsætter.
Hvordan kan man modvirke denne nedslående udvikling?

28-apr-09 - Nyhedsmail nr.67 - Pressemeddelelse fra IMWAC
VEOKs internationale paraplyorganisation International Movement We Are Church kræver i et åbent brev at paven og hele hierarkiet forbliver trofaste mod beslutningerne på Vatikan 2. IMWAC foreslår tillige øjeblikkelige og gennemgribende reformer i Kirkens ledelse.

16-apr-09 - Formanden, Kaare Rübner Jørgensen, kommenterer:
05-apr-09 - Referat fra VEOK's 7. ordinære generalforsamling den 22-mar-09

04-apr-09 - Nyhedsmail nr.66 - Marco Politi i The Tablet
I det ansete engelske, katolske tidsskrift skriver vatikan-kenderen Marco Politi:
Benedikt XVI’s tidligere kriser har vedrørt forbindelserne mellem kirken og andre trosretninger. Men ophævelsen af bandlysningen af de fire Lefebvre-tilhængere har fået katolske biskopper til at give udtryk for ønsker om en anden form for forbindelser med Vatikanet.

24-mar-09 - Nyhedsmail nr.65 - Interview med VEOKs formand i MetroXpress
"Jamen, vi ryster da på hovedet og tænker, at det er helt galt". Kaare Rübner Jørgensen, formand for 'Vi er også kirken'.

15-mar-09 - Nyhedsmail nr.64 - Pressemeddelelse fra IMWAC
Pressemeddelelse fra International Movement We are Church i forbindelse med diskussionen om Pavens ophævelse af ekskommunikationen af de 4 biskopper fra 'Skt. Pius X selskabet'
Den internationale underskriftindsamling for fuld anerkendelse af Vatican 2's dekreter fortsætter indtil Skærtorsdag.

13-mar-09 - Nyhedsmail nr.63 - Katolikker splittede i abortsag
Vatikanet og den danske biskop Czeslaw Kozon har støttet bandlysningen af en brasiliansk mor til et niårigt voldtægtsoffer, fordi hun hjalp datteren til abort. I Norge tager biskop Bernt Eidsvig afstand fra bandlysningen. Danske katolikker raser over støtten. "Vis dog lidt medmenneskelig forståelse, kære biskop", siger VEOK's formand, Kaare Rübner Jørgensen.

22-feb-09 - Indkaldelse til Generalforsamling 22. marts 2009
Indkaldelse til VEOK's 6. ordinære generalforsamling den 22. marts 2009 kl 16 i Flintholm Sogns Menighedssal

21-feb-09 - Nyhedsmail nr.62 - Hans Küng: Hvis Obama var pave
På kort tid er det lykkedes præsident Barack Obama at føre USA ud af stemning af modløshed og at skabe en opbakning bag ønsket om reformer.
I den katolske kirke er tingene anderledes. Stemningen er undertrykkende, stakken af påtrængende reformer er handlingslammende.

06-feb-09 - Nyhedsmail nr.61 - "Hvad skal vi med kvinder ….?"
Indlæg af VEOK's formand Kaare Rübner i Kristeligt Dagblad

02-feb-09 - Nyhedsmail nr.60 - Katolikker delt i spørgsmålet om kvindelige præster
Spørgsmålet om, hvorvidt den katolske kirke skal tillade kvindelige præster eller ej, deler fremtrædende danske katolikker mellem dem, der mener, at kirken skal holde fast i traditionerne, og dem, der mener, at kirken må følge med det omgivende samfund

31-jan-09 - Nyhedsmail nr.59 - VEOK protesterer mod rehabiliteringen af de 4 biskopper
Er paven racist?
Lever paven i et elfenbenstårn uden reel viden om, hvad der sker uden for Vatikanets mure?

27-jan-09 - Nyhedsmail nr.58 - Pavens rehabilitering af biskopper udnævnt af Lefebvre
Kommentarer i amerikanske og engelske medier til pave Benedikt XVI's ophævelse af ekskommunikationen af de biskopper, der blev viet af ærkebiskop Lefebvre

19-jan-09 - Nyhedsmail nr.57 - Kardinal Georges brev til Barack Obama
Kardinal George, Chicago tilbyder støtte og samarbejde med den nye administration under president Obama

2008


26-dec-08 - Nyhedsmail nr.56 - Joan Chittister kommenterer Vatikanet trussel om ekskommunikation af pater Roy Bourgeois
Den kendte amerikanske søster Joan Chittister, OSB, skriver følgende i sin klumme "From Where I stand" i National Catholic Reporter 15. december 2008

23-nov-08 - Nyhedsmail nr.55 - Kritik og støtte til pater Roy Bourgeois refereret i NCR
Vatikanets trusel om ekskommunikation af pater Roy Bourgeois diskuteres livligt i katolske kredse udenfor Vatikanet

19-nov-08 - Nyhedsmail nr.54 - Pater Roy Bourgeois's prædiken ved ordinationen af Janice Sevre-Duszynska
Det var Bourgeois's koncelebration og denne prædiken, der udløste Vatikanets trussel om ekskommunikation.

14-nov-08 - Nyhedsmail nr.53 - Vatikanet truer med ekskommunikation
Vatikanet har skriftligt truet Rev. Roy Bourgeois, M.M. i Columbus, USA med ekskommunikation,
hvis han ikke inden 30 dage tilbagekalder sin støtte til ordination af kvindelige præster.

24-aug-08 - Formanden har ordet
Kaare Rübner Jørgensen orienterer om: 08-aug-08 - Nyhedsmail nr.52 - Et afgørende ord
Peter Ryom redegør for nogle af de overvejelser, der førte til hans udmeldelse af den romersk-katolske kirke.

18-apr-08 - Nyhedsmail nr.51 - Uta Ranke-Heinemann om pave Benedict XVI/kardinal Ratzinger
John D. Spalding interviewer den tyske, katolske teolog om paven før og nu.

10-apr-08 - Nyhedsmail nr.50 - TO POPE BENEDICT XVI AND HIS FELLOW BISHOPS
Fra VOICE OF THE FAITHFULL har VEOK modtaget opfordring til at underskrive en henvendelse til paven under hans besøg i USA

08-apr-08 - Nyhedsmail nr.49 - We are Church: Acid test for Pope Benedict’s political and pastoral abilities
IMWAC's pressemeddelelse forud for pavens besøg i USA

08-apr-08 - Referat fra VEOK's 6. ordinære generalforsamling

20-mar-08 - Nyhedsmail nr.48 - Indbydelse til Generalforsamling
VEOKs ordinære generalforsamling afholdes søndag den 6. april 2008 kl. 15.00 i Flintholm Sogns menighedssal, Junggreenvej 14, Frederiksberg
Alle er velkommen

06-mar-08 - Indkaldelse af medlemmer til Generalforsamling
VEOKs ordinære generalforsamling afholdes søndag den 6. april 2008 kl. 15.00 i Flintholm Sogns menighedssal, Junggreenvej 14, Frederiksberg

01-mar-08 - Formanden har ordet
Kan det betale sig?
Kaare Rübner Jørgensen diskuterer om man skal forblive i kirken og arbejde for reformer eller melde sig ud.

06-feb-08 - Nyhedsmail nr.47
DR2 8-feb-08 kl. 23.50 Opus Dei – Det stille korstog Italiensk-chilensk dokumentarfilm fra 2005.

09-jan-08 - Nyhedsmail nr.46
At vie kvinder til præster betyder et brud med en del af traditionen, men det er på ingen måde et brud med Bibelen og dens ånd. Jean-Pierre Duclos - Indlæg i Kristeligt Dagblad 09. jan 2008


2007


12-dec-07 - Nyhedsmail nr.45
Spong's anmeldelse af Robinson's bog Confronting Sex and Power in the Catholic Church: Reclaiming the Spirit of Jesus

04-okt-07 - Nyhedsmail nr.44
Blandt katolikker er der meget delte holdninger til spørgsmålet om kvindelige præster og vurderingen af den forrige paves status. Af Kaare Rübner Jørgensen, formand for VEOK

30-sep-07 - Nyhedsmail nr.43
Hans Küng: ”Så vidt jeg er jeg er orienteret er protestanterne velkommen til at modtage kommunionen i de allerfleste romersk katolske kirker i Svejts”.

18-sep-07 - Nyhedsmail nr.42
Det er desværre en temmelig udbredt uskik i den katolske teologi at fokusere på institutionen i stedet for på menigheden, Guds folk.Af: Jean-Pierre Duclos

13-sep-07 - Nyhedsmail nr.41
Kirken som bolig og som byggeplads. Af: Jean-Pierre Duclos

08-sep-07 - Nyhedsmail nr.40
Lad nu Gud ligge. EU OG KRISTENDOMMEN: En forfatning, der henviser til kristendommen, vil aldrig kunne vedtages. For vi lever i et sekulariseret, pluralistisk, multietnisk og multikulturelt Europa. Af Kaare Rübner Jørgensen - Formand for VEOK

06-sep-07 - Nyhedsmail nr.39
2500 deltagere fra den katolske kirke og de ortodokse og protestantiske kirker er samlede i Sibiu, Rumænien til det 3. ’Fælleskirkelige økumeniske topmøde’.Vor tyske søsterforening Wir sind Kirche har i den anledning udsendt nedenstående pressemeddelelse, hvori kirkerne opfordres til selv at være forbilleder på fornyelse og forsoning.

24-jun-07 Formanden har ordet
Nogle bemærkninger til referatet af mødet mellem biskoppen og VEOK

23-maj-07 - Nyhedsmail nr.38
Grænse for grænser mellem kirker? På Danske Kirkedage 2007 holdt Erling Tiedemann hovedtalen ved aftenarrangementet fredag, den 18. maj 2007.

22-mar-07 - Nyhedsmail nr.37B
Den første gifte katolske præst i Californien står på prædikestolen den 6. maj

17-maj-07 - Nyhedsmail nr.37A

14-mar-07 - Referat fra VEOK's møde med biskop Kozon

11-mar-07 - Referat fra VEOK's Ekstraordinære og 5. ordinære generalforsamling

18-feb-07 - Nyhedsmail nr.36
Den årlige økumeniske kirkevandring med en inspirerende prædiken

21-jan-07 Nyhedsmail nr.35
Beretning fra 2 møder VEOK deltog i:
IMWACs Freisingmøde 16.-18. juni 2006
Mødet af den svenske reformbevægelse ”Katolsk Vision” i Uppsala 23.-24. september 2006


2006


24-nov-06 - Nyhedsmail nr.34
Vatikanet overvejer kondomer

08-okt-06 - Nyhedsmail nr.33
BBC One’s udsendelse ’’Sex crimes and the Vatican”

28-sep-06 - Nyhedsmail nr.32
Katolsk Dialog genopstår som Katolsk Dialog og Information // Kvindelige præster - ja tak // IMWAC's brev til Paven med anmodning om møde og Vatikanets svar // Comment on the lecture by Pope Benedict XVI at Regensburg University

08-jun-06 - Nyhedsmail nr.31
Græsrodsbevægelser spirer i den katolske kirke

08-maj-06 - Nyhedsmail nr.30
Invitation til møde for katolikker der er opvokset i 60’erne, 70’erne og 80’erne

26-mar-06 Referat fra VEOK's 4. ordinære generalforsamling

15-mar-06 - Nyhedsmail nr.29
Om "Økumenisk Tid", udgivet af Det økumeniske Center. // "Var Kirkens undskyldning til Galilæi ærlig?", kronik af Finn Lynge. // "Reflections on the first year with Pope BenedictXVI", IMWAC.

30-jan-06 - Nyhedsmail nr.28
"Gælder Guds kærlighed også i kirken?". IMWACs pressemeddelelse til den første pavelige rundskrivelse "Deus Caritas est" af pave Benedikt XVI om den kristne kærlighed

11-jan-06 - Nyhedsmail nr.27
Protest mod at saligkåre den afdøde pave


2005


25-nov-05 - Formanden har ordet Dette dokument mangler!!

29-okt-05 - Nyhedsmail nr.26
"Der er brug for et nyt koncil". Interview med Edward Schillebeeckx, O.P.

06-okt-05 - Nyhedsmail nr.25
IMWAC Presents Appeal to Bishops’ Synod about Eucharist.

08-jul-05 - Nyhedsmail nr.24
To pope or not to pope. Af Elke Vandeperre.

27-jun-05 - Nyhedsmail nr.23
IMWACs pressemeddelelse: bevægelsens 10 års jubilæum. // IMWAC: Brev til de canadiske biskopper. // Kommentar til pavevalget: Ratzinger dækkede over sexskandalerne - Glemmer katolikker virkelig så hurtigt?

26-maj-05 - Nyhedsmail nr.22
Kirkens læreembede og de ubekvemme fakta. Af Hermann Häring. // Katolsk redaktør går efter pres fra Vatikanet.

25-apr-05 - Nyhedsmail nr.21:
Replik fra Michal Bienkowski til VEOK's pressemeddelelse. // IMWAC's pressemedelelse.

19-apr-05 - Nyhedsmail nr.20
VEOKs Pressemeddelelse. Kardinal Ratzingers meget hurtige valg til pave

16-apr-05 - Nyhedsmail nr.19
Hans Küng om Johannes Paul II. – modsigelsernes pave.

14-apr-05 - Nyhedsmail nr.18
Programmet Folk og Kirke

08-apr-05 - Nyhedsmail nr.17
"Husk paven – på godt og på ondt" i Kristeligt Dagblad.

04-apr-05 - Nyhedsmail nr.16
MetroXpress 4-apr-2005 - Forsiden

29-mar-05 - Nyhedsmail nr.15
Hans Küng "The Pope's Contradictions"

10-mar-05 - Nyhedsmail nr.14
To replikker til VEOKs kronik Arven efter pave Johannes Paul II: Lisbeth Arbøl: Arven fra paven er smuk. // Daniel Nørgaard: Pavens nej er et ja til livet

01-mar-05 - Nyhedsmail nr.13
"Arven efter pave Johannes Paul II" VEOKs kronik i Kristeligt Dagblad

27-feb-05 - VEOKs 3. ordinære generalforsamling

21-feb-05 - Nyhedsmail nr.12
VEOK's årsregnskab for 2004

05-feb-05 - Nyhedsmail nr.11
Vatican cleric fuels condom row
By David Willey - BBC News, Rome

26-jan-05 - Nyhedsmail nr.10
Spansk minister afviser pave-kritik

22-jan-05 - Nyhedsmail nr.9
Spansk katolsk kirke siger ja til kondomer
De spanske biskopper accepterer nu brugen af kondom som en af måderne til at bekæmpe udbredelsen af aids

05-jan-05 - Nyhedsmail nr.8
Fra vor tyske søsterforening ”Wir sind Kirche” har vi modtaget følgende presse-meddelelse:
Wir sind Kirche schickt Stellungnahme zu den Eucharistie-Lineamenta nach Rom


2004


11-dec-04 - Nyhedsmail nr.7
Fra vor tyske søsterforening ”Wir sind Kirche” har vi modtaget følgende pressemeddelelse:
Kardinal Meisner må trække sin anklage overfor Biskop Gaillot tilbage - for den holder ikke !

22-nov-04 - Nyhedsmail nr.6
Cardinal CORMAC MURPHY-O'CONNOR, STL,PhL, Archbishop of Westminster:
The Christian Churches face a crisis in ecumenism. Before rapprochement with other faiths becomes possible, they must overcome their own differences

19-okt-04 - Nyhedsmail nr.5
Erling Tiedeman: Sjørup har ikke flyttet sig

18-okt-04 - Nyhedsmail nr.4
Dokumentation af debatten i Kristeligt Dagblad efter TVudsendelsen ”Paven og sex”.

26-sep-04 - Nyhedsmail nr.3
Lene Sjørup: Tiedemanns usaglige latterliggørelse. Uhyrlig katolsk påstand om hullede kondomer kan genfindes over hele kloden fra biskopper til lægfolk.

20-sep-04 - Nyhedsmail nr.2
• VEOK’s åbne brev til Erling Tiedemann efter BBC-udsendelsen ”Paven og Sex”. • Erling Tiemanns svar af 14-sep-04. • Kaare Rübner Jørgensens indlæg i Kristeligt Dagblad: Cølibatet – en foragt for Gud og mennesker. • Charter of the Rigths of Catholics in the Church. • Vor norske søsterorganisation søger om optagelse i IMWAC (International Movement We-Are-Church)

17-aug-04 - Nyhedsmail nr.1
Kaare Rübner Jørgensen: Katolsk krise er en tillidskrise.
Hvis ikke nutidens pave og biskopper lytter til de bekymrede katolske lægfolks berettigede ønske om reformer, kan man frygte en ny kirkesplittelse og reformation

04-maj-04 - Nyhedsbrev fra formanden 

21-mar-04 - Referat fra VEOKs 2. ordinære generalforsamling

30-jan-04 - Nyhedsbrev fra formanden


2003


31-okt-03 - Nyhedsbrev fra formanden

31-jul-03 - Nyhedsbrev fra formanden

16-mar-03 - Referat fra VEOKs 1. ordinære generalforsamling

16-feb-03 - Nyhedsbrev fra formandenOpdateret 15-nov-18